Sopaanam (1994)

Release Date: 1994

Director: Jayaraj, Producer: Sreenivasa Shenoy,Antony,Appachan (Saga) , Story: Kaithapram, Music: SP Venkitesh, Lyricist:Kaithapram,Jayadevar,Swathi Thirunal,Shyama Shasthri,Lalitha Dasar,Thyagaraja