Priyappetta Naattukaare (2011)

Release Date: 2011

Director: Sreejith Palery, Producer: Sajesh Nair , Story: AK Santhosh, Music: Aji Sharas, Lyricist:Vayalar Sarathchandra Varma,Anil Panachooran,V Vishnudas