Pinchuhridayam (1966)

Release Date: 1966

Director: M Krishnan Nair, Producer: TE Vasudevan , Story: Thilak, Music: V Dakshinamoorthy, Lyricist:P Bhaskaran