Kulam (1997)

Release Date: 1997

Director: Lenin Rajendran, Producer: VS Gangadharan , Story: Mythology, Music: MG Radhakrishnan, Lyricist:V Madhusoodanan Nair