Jagadguru Aadisankaran (1977)

Release Date: 1977

Director: P Bhaskaran, Producer: P Bhaskaran , Story: Mythology, Music: V Dakshinamoorthy, Lyricist:P Bhaskaran,Sankaracharyar