Ashwaradham (1980)

Release Date: 1980

Director: IV Sasi, Producer: Pavamani , Story: Prabhakar Puthur, Music: Shyam, Lyricist:Mankombu Gopalakrishnan